Crowdsale

NƠI CHÚNG TA ĐI

LỘ TRÌNH

ROAD/MAP-8347-39357.12 -001-TIME.LINE

 • THÁNG 11 NĂM 2011

  ĐỘI NGŨ BẮT ĐẦU THỰC HIỆN API NGÂN HÀNG VÀ THU THẬP KINH NGHIỆM ĐẦU TIÊN TRONG KẾT NỐI VỚI LEDGER ĐÃ PHÂN PHỐI VỚI NGÂN HÀNG BRASIL TẠI SAO PAOLO. MÀ NGÀY NAY ĐƯỢC GỌI BLOCKCHAIN ĐÃ KHÔNG TỒN TẠI VÀ NGÂN HÀNG CÙNG CÁC LẬP TRÌNH VIÊN XEM CƠ HỘI VÀ DỰ ÁN GIAO DỊCH TRONG TƯƠNG LAI CÙNG NHAU.

 • THÁNG 8 NĂM 2015

  Ở TRUNG TÂM, ĐỘI NHÓM ĐÃ THU THẬP RẤT NHIỀU KINH NGHIỆM VÀ ĐÃ HOÀN THÀNH VÀI DỰ ÁN NHƯ SÀN GIAO DỊCH, COIN ỔN ĐỊNH VÀ ĐÃ HỖ TRỢ VỚI SỰ HIỆU BIẾT CỦA HỌ CHO CÁC NHÓM CÙNG DỰ ÁN KHÁC TRONG BỐI CẢNH KHÓ KHĂN CỦA NHỮNG LEDGER ĐÃ PHÂN PHÔI VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG TÀI CHÍNH CHO CÁC NGÂN HÀNG KHỔNG LỒ TẠI BRASIL VÀ CÁC QUỐC GIA MỸ LATIN KHÁC

 • THÁNG 3 NĂM 2017

  TẠI CUỘC HỌP TẠI THỤY SỸ Ở ZUG MỘT SỐ NHÀ SÁNG LẬP CỦA ATRONOCOM QUYẾT ĐỊNH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CỦA RIÊNG CỦA HỌ VỚI CÁC TÍNH NĂNG QUAN TRỌNG VÀ ĐƯA CHÚNG VÀO MỘT ỨNG DỤNG . TÊN ATRONOCOM ĐƯỢC RA ĐỜI VÀ CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU.

 • THÁNG 1 - THÁNG 3 NĂM 2018

  HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN VÀ ĐÃ BẮT ĐẦU CHUẨN BỊ TẠI DUBAI, BRAZIL, AUSTRIA, VÀ THỤY SỸ ..

 • THÁNG 4 - THÁNG 6 NĂM 2018

  QUY HOẠCH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH DẠNG NHÓM ĐỒNG THỜI VIẾT CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC CÔNG CỤ VÀ THƯ VIỆN CHO PHIÊN BẢN DI ĐỘNG CỦA TIN NHẮN VÀ NGÂN HÀNG

 • THÁNG 7 - THÁNG 9 NĂM 2018

  KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN ĐẦU TIÊN VÀ THỰC HIỆN Ý TƯỞNG AN NINH

 • THÁNG 10 NĂM 2018

  HOÀN THÀNH CÁC THÀNH PHẦN CHO CÁC NGÂN HÀNG, TIN NHẮN VÀ LÊN KẾ HOẠCH CHO VIỆC MUA NĂNG LƯỢNG VÀ NỐT ÁNH SÁNG ĐƯỢC BẮT ĐẦU.

 • THÁNG 4 - THÁNG 6 NĂM 2019

  KÍCH HOẠT ỨNG DỤNG PHÂN QUYỀN VÀ NỐT ÁNH SÁNG MẠNG , ĐẶT LẠI NÚT CHỦ TRONG QUY TRÌNH. PHIÊN BẢN TRÊN ANDROID VÀ iOS ĐƯỢC BẮT ĐẦU ĐỂ PHÁT HÀNH RA CỘNG ĐỒNG.

 • THÁNG 7 - THÁNG 9 NĂM 2019

  HOÀN TẤT ỨNG DỤNG ĐỂ CÔNG KHAI . SÁNG LẬP RA NEEND TẢNG CỦA MẠNG ATROM TẠI THỤY SỸ Ở ZUG.

 • THÁNG 10 - THÁNG 12 NĂM 2019

  MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI ATRONOCOM VÀ BẮT ĐẦU QUỐC TẾ HÓA VỚI HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ VÀ SỰ KIỆN

 • THÁNG 1 NĂM 2020

  HOẠT ĐỘNG ĐẦY ĐỦ VÀ NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

DỮ LIỆU
PHÂN PHỐI COIN


crowdsale data image 1

SỬ DỤNG QUỸ


crowdsale data image 2BÁN COIN

MỞ ĐỢT BÁN CÔNG KHAI

SAFT là tên viết tắt của “”Thỏa thuận đơn giản đối với các Tokens tương lai”” , trong trường hợp của chúng tôi, đó là một đồng Coin (ATROM) mà chúng tôi đang chạy theo Blockchain của riêng mình “”ADRACHA “”.

Thuật ngữ này là viết tắt của một hợp đồng đầu tư (bảo mật) được tạo ra bởi các nhà phát triển Blockchain và chủ sở hữu dự án cho các nhà đầu tư được “”ủy quyền”” . Tuy nhiên, các Coin sau đó được chuyển cho các nhà đầu tư được cam kết hoàn toàn cho một mục đích và do đó không phải là chứng khoán theo luật pháp Hoa Kỳ. ATROM là nhiên liệu của Blockchain và Mạng ADRACHA.

SAFT của chúng tôi tiến hành theo cách sau: Chúng tôi tạo một hợp đồng địa chỉ với các nhà đầu tư. Hợp đồng này có nghĩa là nhà đầu tư hỗ trợ tài chính cho dự án và nhận Tiền xu vào một ngày sau đó.

Nhóm và nhà phát triển sử dụng các khoản Đầu tư này và sau khi lên mạng và công khai, hãy phát ATROM Coins và phân phối chúng cho các nhà đầu tư. Tiền xu, một khi đã được đăng ký trên một hoặc nhiều Sàn giao dịch, có thể được giao dịch trong các hạn chế của hợp đồng giữa ATRONOCOM DMCC và Nhà đầu tư.

Những người sáng lập và phát triển sử dụng mô hình này để có được tài trợ cho việc tạo ra hoặc phát triển hệ thống hoặc công nghệ của nó và sau này để tiếp thị hoặc sử dụng được mô tả trên trang web.Tải bản Thỏa thuận SAFT

25M = 0.15€
75M = 0.30€
125M = 0.40€
175M = 0.50€
225M = 0.65€
CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

CÁCH MUA ATROMS